Nu ook 's avonds geopend op woensdag en donderdag!

BV Oprichten

Een Besloten Vennootschap (hierna: BV) is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat zij een eigen leven heeft, los van de eigenaar van de BV; de aandeelhouder. De BV heeft een kapitaal dat verdeeld is in aandelen. Het hebben van aandelen betekent het bezitten van een deel van de BV.

Een aandeel heeft een nominale waarde. Het aandeel kan groot zijn, denk aan een nominale waarde van bijvoorbeeld € 1.000,00 of juist heel klein (een nominale waarde van van € 0,01 (1 eurocent) Hoe kleiner de nominale waarde, des te groter het aantal aandelen. Kleine coupures zijn eigenlijk alleen zinvol als een groot aantal aandeelhouders wordt verwacht en een precieze verdeling tussen die aandeelhouders nodig is.

Door een wetswijziging per 1 oktober 2012 is het mogelijk om een BV veel flexibeler in te richten dan voor die tijd het geval was. In de wet zijn talloze onderwerpen genoemd, waarvan het mogelijk is om die op eigen wijze – of in ieder geval op verschillende in de wet genoemde wijzen – in de statuten in te richten. Daarom wordt wel gesproken van een flex-BV. Het begrip flex-BV is eigenlijk nogal verwarrend. Er bestaat niet zo iets als “de flex-BV”. Het gaat er om, dat de wet als gezegd veel flexibiliteit geeft bij het inrichten van de statuten. Omdat de keuzemogelijkheden die de wet biedt in verschillende combinaties kunnen worden gebruikt, kunnen de statuten van BV’s dus zeer verschillend zijn.

In de vragenlijst (0nder downloads) komen de belangrijkste keuzemogelijkheden aan de orde. De in deze vragenlijst gegeven opties zijn echter niet alle mogelijkheden die de wet biedt. Of er naast de in deze vragenlijst gegeven opties ook nog andere keuzes moeten worden gemaakt, is afhankelijk van uw concrete situatie. Als u de vraag stelt: “Wat is er mogelijk ten aanzien van de inhoud van de statuten?” zult u door de veelheid van antwoorden door de bomen het bos niet meer zien. Uitgegaan moet worden van de wens, die er bij de oprichters leeft: “Wat wil ik bereiken met de vormgeving van de statuten?”. Wij kunnen u daarna vertellen, op welke wijze u dat het beste kunt bereiken en welke mogelijkheden u, naast de in deze vragenlijst gegevens opties, nog meer heeft. Maatwerk is mogelijk.

 Heeft u na het invullen van deze vragenlijst nog vragen, dan kunnen die desgewenst in een bespreking met de (kandidaat-)notaris aan de orde te komen.